Finansiering

Factoring

Med factoring, eller fakturabelåning, låner vi deg penger med sikkerhet i kundefordringen. Vi overfører inntil 85% av fakturabeløpet til din konto straks vi har mottatt fakturafil fra deg. Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt. Her får du full administrasjon av fakturaene dine.

Kom i gang

 

Fakturasalg

Med Fakturasalg fra BRAbank får du betalt for jobben med en gang du sender faktura. Det er ikke lenger nødvendig å vente til forfallsdato før pengene er på konto.

Ta kontakt og kom igang

Ikke det samme som lån

Selg din faktura til oss og få utbetalt for jobben med en gang, mens vi overtar oppfølgingen av din kunde.

Penger med en gang

Trenger ikke vente til forfall, med Fakturasalg får du pengene på konto med en gang.

Du fristilles

Du får betalt for jobben dag én og kan konsentrere deg om neste viktige oppdrag.

Øk effektiviteten ved å konsentrere deg om din kjernevirksomhet

Små bedrifter er ofte ekstra sårbare ved manglende innbetaling fra kundene sine, samtidig er det en viss risiko knyttet til hvorvidt en kunde betaler for seg, og når dette eventuelt skjer. Det kan være kostbart og tidkrevende å følge opp fakturaer, spesielt hvis man driver et lite firma hvor hovedvirksomheten omhandler noe helt annet enn fakturering. I praksis kan du flytte hele oppfølgingen til noen som har spisskompetanse på dette ved å selge fakturaer.

Ved å flytte fakturaoppfølgingen til oss kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet og øke effektiviteten i din bedrift.

Har du spørsmål til Fakturasalg?

Hvorfor skal jeg selge fakturaene til BRAbank?
 • Fakturasalg er en enkel måte å få bedre likviditet på.
 • Du får pengene i løpet av 24 timer – du trenger ikke vente til din kunde betaler.
 • Du sparer tid på fakturaadministrasjon – tid du kan bruke til andre oppgaver.
 • Mindre bekymringer - mer tid til å skape inntekter for bedriften din.
Hva koster det?
 • Kostnadene ligger typisk mellom 1 % og 5 % av pålydende, minimum kr 100,-
 • Kostnaden avhenger av fakturaens størrelse, antall dager til forfall og en kredittvurdering av din debitor.
 • Du får alltid en pris av oss før du selger fakturaen.
Er det begrensninger på fakturaene du kan selge til oss?
 • Per tiden kjøper vi ikke fakturaer over kr. 150.000 inkl. mva (kommune og offentlige kunder er grensen kr 300.000). En eventuelle begrensning vil være hvordan vi anser risikoen på debitor.
 • Betalingsfrist må ikke overstige 45 dager.
Hvorfor er det viktig med gode bestillingsrutiner?

Dersom det oppstår uenigheter eller er uklart hva som er bestilt eller hva som skal betales så kan det både oppfattes negativt av din kunde, og det krever ressurser å løse tvistene som oppstår.

Hvordan reduseres risiko for uenigheter? Tips til gode rutiner for avtaleinngåelse med dine kunder.
 • Det er viktig at det er enighet om hva som er bestilt og hva som skal betales av din kunde.
 • Det er derfor en fordel å benytte skriftlige ordrebekreftelser.
 • Fordeler med en ryddig avtaleinngåelse er at det skaper tiltro til deg som leverandør, samt sikrer deg mot senere uenighet om hva som er avtalt.
Kan jeg selge fakturaer jeg allerede har sendt til kunden?

Dersom du allerede har sendt fakturaen, er det dessverre for sent å selge fakturaen til oss.

Hva om kunden min betaler fakturaen direkte til meg etter at jeg har solgt fakturaen?

Dersom kunden har betalt direkte til din konto kan du betale inn til BRAbank med konto og KID fra den solgte fakturaen. Konto og Kid finner du enkelt inne i fakturaoversikten i fakturaprogrammet.

Kan jeg inngå avtaler om utsettelse av betaling med min kunde på en faktura jeg har solgt?

Når BRAbank har overtatt fakturaen kan du ikke lenger inngå avtaler med din kunde om utsettelse av betaling eller delbetaling.

Hva gjør jeg om det oppstår uenighet med kunden om fakturaen?
 • Dersom din kunde kontakter deg grunnet uenighet om fakturaen, må du varsle BRAbank.
 • Du og din kunde må sammen må løse uenigheten før vi eventuelt kan fortsette inndrivelse av fakturaen.
Hva gjør jeg om vi ikke kommer til enighet, og jeg ønsker å kreditere faktura?
 • BRAbank må da avslutte kravet mot din kunde, og deretter opprette en ny faktura på hele fakturaens opprinnelig pålydende til deg, såkalt regress.
 • Det innebærer at du må betale utstedt faktura, ettersom vi allerede ved fakturasalget overførte midler til deg for den kjøpte fakturaen.
 • Din kunde skal da ikke betale det opprinnelige kravet til oss. Det er viktig at du er tydelig på dette ovenfor din kunde.
Hva gjør jeg dersom kunden kun skal betale deler av kravet?
 • Vi kan dessverre ikke kreditere deler av kravet, så i dette tilfellet må vi sende deg en regressfaktura på hele kravet, lik prosessen beskrevet over.
 • Dersom kunden skal betale deler av kravet må du deretter opprette en ny faktura til din kunde på korrekt beløp. Denne fakturaen kan du selge på nytt til BRAbank.
Kan jeg kreditere deler av en faktura jeg har solgt?
 • Vi han dessverre ikke kreditere deler av kravet. I slike tilfeller må vi avslutte kravet mot din kunde, og opprette en ny faktura på hele beløpet som vi sender til deg for betaling, såkalt regress.
Har du spørsmål eller ønsker å slå av en prat om fakturasalg?

Kontakt oss på fakturasalg@brabank.no eller telefon 22 99 14 00.