FAQ - Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Hvordan bestiller jeg?

Betalingsforsikring kan du tegne ved opprettelse av låneavtale som et tilleggsprodukt eller ta kontakt med oss på telefon, dersom du allerede er kunde hos oss.

Hva dekker forsikringen?
 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
Hvordan fungerer forsikringen?
 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.
Hvem kan forsikres?
 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i BRAbank

 

Hvor melder jeg skade?

Vi samarbeider med forsikringsselskapene AXA og Amtrust. Har du forsikring hos AXA melder du skade her, har du forsikring hos Amtrust melder du skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa eller ta kontakt med Amtrust på telefon +4767552500 eller e-post firmapost@crawco.no.