FAQ - Lån

Opplysninger som ikke skal sendes pr. e-post

Hvilke opplysninger skal ikke sendes pr. e-post?

E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet.
Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller avlyttes.

Bruk lånenummer i stedet for personnummer ved henvendelser på e-post og sikker opplastingsfunksjon på nettsidene ved innlevering av dokumentasjon. 
Dersom du må sende sensitiv informasjon på epost , bruk passordbeskyttelse på filen for å kryptere innholdet og send oss passordet i egen mail.

 

Årsoppgave

Hvor finner jeg min årsoppgave?

 Årsoppgaven finner du i nettbanken din under "Min profil"

Når blir årsoppgaven min tilgjengelig?

Din årsoppgave blir tilgjengelig i nettbanken senest 15. februar

Søknadsprosessen

Hva er svartid på lånesøknad?

Du får umiddelbart svar på søknaden og kan se hvor mye du får i lån.

Hvor fort blir lånet utbetalt?

Normalt vil du ha pengene på din konto i annen bank en til to virkedager etter vi har mottatt søknad og godkjent all dokumentasjon. Om du ønsker utbetaling på dagen kontakter du vårt kundesenter.

Hva er kriteriene for å få lån?

For å få lån må du:

 • Ikke ha betalingsanmerkning eller inkassogjeld.
 • Må være fylt 23 år og ikke eldre enn 70 år.
 • Må ha en folkeregistrert adresse i Norge.
 • Ha minimumsinntekt på 250 000 kroner.
 • Du må kunne betjene lånet.
Hva kan lånet brukes til?

Et forbrukslån kan brukes til akkurat det du vil, men vi gir ikke lån til egenkapital ved boligformål. Vi krever ikke å vite hva lånet skal brukes til.

Må jeg oppgi låneformål?

Nei, vi krever ikke å vite hva du skal bruke lånet til.

Hva er kredittscore?

Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

 • Sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt.
 • Risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler).
Hvordan er søknadsprosessen?

Du fullfører lånesøknad på nett og får umiddelbart svar på hvor mye du kan få i lån. Det er helt uforpliktende å få lånetilbud, det er først når du signerer avtaledokumentene med BankID eller BankID på mobil at du godkjenner lånet. Vi starter da saksbehandling og utbetaler fortløpende forutsatt at oppgitte opplysninger er korrekte.
Du kan også ringe vårt kontaktsenter som kan hjelpe deg med å legge inn søknad.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne fra 10 000 til 500 000 kroner. Se hvor mye du kan låne her.
Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Dersom du legger til medlåntaker kan dette styrke søknaden og evt. gi høyere lånebeløp enn om du søker alene.

Hvordan laste opp dokumenter?

I lånesøknaden er det mulighet for å laste opp dokumenter. Dersom du mottar lønnsslipp elektronisk som en pdf kan denne benyttes direkte. Husk at vi ikke har mulighet til å åpne passordbeskyttede filer. Du kan også lagre pdf som et bilde og deretter laste opp filen. Dersom du ikke har elektroniske dokument, kan du scanne eller ta et bilde for opplastning. Husk at kvaliteten på dokumentene må være leselig for våre saksbehandlere.
Kontakt oss dersom du har spørsmål angående signering eller opplasting av dokumenter, så hjelper vi deg gjennom prosessen.

Hvor finner jeg skattemelding?

Du vil finne din siste skattemelding ved å logge deg på www.altinn.no. Dersom du ikke har selvangivelsen elektronisk, må du ta en kopi av papirversjonen og sende på e-post til kundeservice@brabank.no eller skanne for elektronisk opplasting.

Er mine dokumenter mottatt?

Dersom du har lastet opp dokumentene via søknadsskjema eller 'Min side', skal vi ha mottatt dokumentene. Om du er usikker på om vi har mottatt alt vi trenger, kontakter du oss på telefon 55 96 10 00 eller e-post kundeservice@brabank.no

Kan jeg ha medlåntaker?

Ja, du legger enkelt til medlåntaker i lånesøknaden. Medlåntaker kan være samboer eller ektefelle med samme folkeregistrerte adresse. Medlåntaker må oppfylle de samme kriteriene som hovedlåntaker for at lånet skal bli innvilget.

Hvordan øke eksisterende lån?

Har du lån i BRAbank og ønsker opplåning, søker du om nytt lån og velger totalsummen du ønsker (summen av gammelt og nytt lån). I låneveiviseren legger du inn eksisterende lån under forbrukslån og merker at lånet skal innfris. Lånet vil da bli erstattet med nytt lån.

Feilmelding som starter med BID?

BID betyr BankID. Her kan det være ulike årsaker til feilen. 

1. Du bruker en PC med et operativsystem eller en nettleser som ikke er oppdatert til en nyere versjon. 
Løsning: Oppdater PC-en slik at du har siste versjon av operativsystem eller nettleser installert. Nye versjoner er sikrere, mer stabile og bidrar til at tjenester som BankID fungerer raskere.

2. Det kan også være midlertidig feil. 

3. Tregt nett kan også være en årsak. 

4. Er din BankID sperret eller utgått?

5. Du bruker en PC med Internet Explorer 9, 10 eller 11 fra et jobbnettverk.
Løsning: Her må IT-ansvarlig i bedriften gjøre en tilpasning i Internet Explorer (9/10/11) for at BankID skal fungere.

Refinansiering

Refinansiere lån fra annen bank?

Hvordan refinansierer jeg lån jeg har i andre banker?
Om du ønsker å samle flere smålån som du har i andre banker kan du enkelt refinansiere i BRAbank. Start ny lånesøknad, fyll inn informasjon om lån som du har i andre banker og marker at de skal bli innfridd.

Øke lån

Hvordan øke eksisterende lån?

For å øke lånet ditt legger du inn en ny lånesøknad. Legg inn det totale lånebeløpet som du ønsker inkludert ditt eksisterende lån. Når du i søknadskjema oppgir lån som du har fra før legger du inn ditt nåværende lån som du har i BRAbank og merker at du skal innfri lånet. Fullfør søknad for å få utbetalt nytt lån. 

Nedbetaling

Kan jeg få avdragsfritak?

Dersom du er i en situasjon der hele eller deler av inntekten har falt bort kan du søke om avdragsfri periode i Nettbanken under "Gjør endringer". Det vil si at du i perioden du søker for, og får godkjent, kun trenger å betale renter.

Vi kan i enkelte tilfeller tilby inntil 3 måneders avdragsfrihet gjeldende fra neste faktura vi sender deg.

For å få innvilget avdragsfritak må du være à jour med dine innbetalinger og vært kunde i mer enn tre måneder.

Vi trenger også kopi av permitteringsvarselet.

Kan jeg få betalingsfri måned?

Vi kan dessverre ikke tilby betalingsfrihet, men dersom du er i en situasjon der hele eller deler av inntekten har falt bort kan du søke om avdragsfri periode.

Det vil si at du i perioden du søker for, og får godkjent, kun trenger å betale renter.

Dette kan du gjøre enkelt i Nettbanken under "Gjør endringer". Vi kan i enkelte tilfeller tilby inntil 3 måneders avdragsfrihet gjeldende fra neste faktura vi sender deg.

For å få innvilget avdragsfritak må du være à jour med dine innbetalinger og vært kunde i mer enn tre måneder. Du må ta kontakt med oss før fakturaen er forfalt.

Vi trenger også kopi av permitteringsvarselet.

Hvordan får jeg faktura?

Vi sender faktura på e-post. Om du ikke har mottatt din faktura bør du sjekke om den har havnet i søppelpost. Faktura blir sendt ut 20 dager før forfall.

Kan jeg endre forfallsdato?

Ja det er mulig å endre forfallsdato på lånet ditt. Kontakt kundeservice på 55 96 10 00 eller kundeservice@brabank.no.

For å få endret forfallsdato må du være à jour med dine innbetalinger.

Hvordan innfrir jeg lånet?

Om du ønsker å innfri lånet ditt tar du kontakt med vårt kundesenter for totalsum og KID-nummer. Det er viktig at du kontakter oss skriftlig på e-post for å få riktig innbetalingsbeløp. Lånet vil ikke bli innfridd dersom ikke hele lånebeløpet inkludert rentedager er innbetalt.

Kan jeg forlenge løpetiden?

Dersom du ønsker å forlenge løpetiden på ditt lån, kontakter du kundeservice på 55 96 10 00 eller kundeservice@brabank.no.

Foreta ekstra innbetaling?

Hos oss er det enkelt, du bruker samme KID-nummer og kontonummer som du vanligvis bruker når du betaler en faktura til oss. Løpetiden opprettholdes og terminbeløpet reduseres. Når du betaler en ekstra innbetaling vil beløpet først dekke utestående faktura, deretter registreres det ekstra beløpet som ekstra innbetaling på lånet. 

Betalingsforsikring

Hvordan bestiller jeg?

Betalingsforsikring kan du tegne ved opprettelse av låneavtale som et tilleggsprodukt eller ta kontakt med oss på telefon, dersom du allerede er kunde hos oss.

Hva dekker forsikringen?
 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
Hvordan fungerer forsikringen?
 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.
Hvem kan forsikres?
 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i BRAbank

 

Hva koster forsikringen?

Kostnaden utgjør 7,8 % av månedlig terminbeløp (avdrag, renter og gebyr) i henhold til avtalt nedbetalingsplan. Beløpet betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet sammen med lånet.

Hvor melder jeg skade?

Vi samarbeider med forsikringsselskapene AXA og Amtrust. Har du forsikring hos AXA melder du skade her, har du forsikring hos Amtrust melder du skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa eller ta kontakt med Amtrust på telefon +4767552500 eller e-post firmapost@crawco.no.

Oppsigelse på forsikringen?

Forsikringen opphører:

 • Ved 67. fødseldag opphører dekningene for arbeidsuførhet, sykehusinnleggelse, arbeidsledighet og permittering. Dødsfallsedekningen opphører ved fylte 70 år.
 • Ved død.
 • Forsikringsavtalen slutter å gjelde som følge av oppsigelse fra deg. Medlemmet kan si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Medlemmet har ikke krav på refusjon av premie. 
 • Du har 30 dagers angrerett fra Ikraftredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett og oppsigelse kan du kontakte BRAbank på e-post: kundeservice@brabank.no eller telefon 55 96 10 00.

BankID

Hvordan får jeg BankID?

Du oppretter BankID i din vanlige dagligbank. Denne kan du bruke til å signere dokumenter i alle andre banker.

Bruke BankID fra annen bank?

Ja, BankID-brikken kan benyttes i alle banker. Du benytter fødselsnummer, engangskode og det samme personlige passordet som du benytter i din vanlige bank.

Aktivere BankID på mobil?

Du må ta kontakt med banken som du har en BankID avtale med for å kunne få tilbudt BankID på mobil. Det er ikke alle banker som tilbyr dette produktet. 

Signere med BankID på mobil?

Ja det kan du.

Avtaler

Hvordan oppbevares avtaler?

Signerte avtaler blir oppbevart elektronisk hos BRAbank. En kopi av avtalen er tilgjengelig for kunde ved signering.

Hvilke språk kan avtaler inngås på?

Avtaler for lån og innskudd inngås på norsk.