FAQ - Monocard

Betalingsutsettelse

Kan jeg få betalingsutsettelse/betalingsfri måned på kredittkortet mitt?

Nei, det er dessverre ikke mulig. 

Minstebeløpet på kredittkortet må betjenes hver måned. Renter påløper etter forfallsdato når ikke totalt skyldig beløp betales inn til forfall. 

Husk at du i appen enkelt kan sjekke hva rentekostnaden blir ved å kun betale inn deler av totalt skyldig beløp. 

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Dersom du ikke betaler faktura, vil neste måneds faktura sendes som en betalingspåminnelse. Betaler du ikke betalingspåminnelsen, vil kredittkortet sperres for ytterligere bruk og konto blir oversendt til ekstern inkasso. 

Årsoppgave

Hvor finner jeg min årsoppgave?

Din årsoppgave vil være tilgjengelig i appen under "Konto"

Når blir årsoppgaven min tilgjengelig?

Din årsoppgave blir tilgjengelig i appen senest 15. februar. 

Avslutte kredittkortkonto

Hvordan avslutter jeg kredittkortet?

For å avslutte ditt kredittkort må du sende en skriftlig henvendelse til kredittkort@brabank.no

Utestående og eventuelle påløpte, ikke belastede renter må dekkes inn før konto kan avsluttes. 

 

 

Kan jeg avslutte kredittkortet i appen?

Pr. i dag er det dessverre ikke mulig å avslutte kort og konto direkte i appen. 

I appen kan du kun sperre dine kort. Vi gjør oppmerksom på at sperring av kort ikke betyr at konto avsluttes, selv om du skulle ha dekket inn alt utestående. 

For å avslutte må vi motta en skriftlig henvendelse sendt til kredittkort@brabank.no 

Brukerguide Mono Pay appen

Hvordan sperre kortet i appen?

Trykk på kortet fra oversiktsbildet i appen, du skal da få opp valget

" Lås dette kortet for bruk"

Trykk deretter på "Sperr kortet permanent" hvis du har mistet kortet eller mistenker at det er stjålet.

 

 

Hvor kan jeg hente PIN?

Trykk på kortet fra oversiktsbildet i appen. Velg deretter "Se PIN". Skriv inn CVV-koden som du finner på kortet - trykk på den blå pilen nederst til høyre. I neste bilde trykker du på "Trykk og hold her, for å vise PIN-kode".

PIN-koden er synlig så lenge du holder. 

Hvordan bruke det digitale kortet?

Det digitale kortet kan kun brukes til netthandel.

Trykk på kortet fra oversiktsbildet i appen. Trykk deretter på "Vis kortdetaljer" - du vil da få opp kortnummeret samt en dynamisk CVV2-kode.

Opplysningene er tilgjengelig i 90 sekunder. CVV2-koden (sikkerhetskoden) på det digitale kortet kan kun brukes en gang. 

Hva er tag?

En tag er en merkelapp du kan knytte opp mot transaksjoner, som du i ettertid kan søke på.

 

Hvordan legge til en tag?

Trykk på den aktuelle transaksjonen fra kontoutskriften.

Velg deretter " Tag transaksjonen" -  skriv inn det du ønsker - f.eks. "Jobb" og avslutt med å trykke på hake-symbolet. 

Hva er notatfunksjonen?

Muligheten for å legge inn et notat er for å kunne skrive inn en mer detaljert beskrivelse av den valgte transaksjonen. 

Hvordan legger til et notat?

Trykk på den aktuelle transaksjonen i kontoutskriften og velg deretter "Skriv et notat" -  Skriv inn ønsket tekst i tekstboksen og avslutt med "Ferdig" 

Hvordan laste opp kvittering?

Trykk på den aktuelle transaksjonen  i kontoutskriften - velg deretter "Legg til kvittering".

Du kan enten ta bilde eller laste opp det du allerede har lagret på din telefon.

 

Trykk deretter på "Legg til". En av hensiktene med denne funksjonen er at du skal kunne søke i all tekst som er på kvitteringen, husk derfor å bruke bilder som er tydelige. 

Kan jeg søke i kontoutskriften?

Trykk på forstørrelsesglasset som er nesten øverst på høyre side.

I søkefeltet kan du for eksempel søke på innhold i kvittering som er lastet opp, navn på butikken hvor du har brukt kortet, notat eller tag.

 

Dersom du har behov for å filtrere søket, kan du trykke på ikonet som er til venstre for søkefeltet. 

Slette tag

For å slette en tag trykker du på den aktuelle transaksjonen og deretter på det røde X-symbolet ved siden av tag'en. 

 

Vi har dessverre en feil på dette for iOS 11.0 - 11.2. Oppdaterer du til iOS 11.3 skal dette være i orden. 

Slette tag iOS 11.0 - 11.2

Vi har dessverre en feil på sletting av tags på iOS 11.0 -11.2.  Du kan likevel slette tag på følgende måte: 

 

Trykk på X-symbolet ved tag - siden blir blank. Trykk deretter pil tilbake og trykk inn på transaksjonen igjen. Trykk deretter "Slett" - siden blir blank, tykk pil tilbake for å komme tilbake til kontoutskriften. 

 

 

Dersom du kan oppdatere til versjon 11.3 - så anbefaler vi dette, da det ikke er et problem for iOS 11.3 

Logge inn ved bruk av app?

Ja, du må logge inn i appen hver gang du skal bruke den.

 

En sesjon varer i 20 min - dersom du lukker appen og åpner den på nytt innenfor 20 minutter, så vil du ikke måtte logge inn på nytt. 

Notifikasjon på bruk av kortet?

Dersom det er mindre enn 20 min siden sist du var innlogget i appen, så vil du ikke måtte logge inn på nytt for å åpne notification. 

Mine kort

Digitalkort

Ditt digitalkort er et ikke-fysisk kort som kan brukes til å handle ekstra sikkert på nett. Kortets sikkerhetskoder (cvv) kan bare brukes én gang, og må genereres i appen.

 

Greit å vite om ditt digitalkort:

• Klart til bruk med en gang du har lastet ned appen

• Kan brukes på alle nettbutikker som aksepterer VISA

• Transaksjoner følger samme periode/faktura som ditt fysiske kort

• Har hele 8-års varighet!

• Tilgjengelig til enhver tid

• Har et eget kortnummer slik at det fungerer uavhengig av det fysiske kortet

• Kan brukes selv om du har mistet/sperret ditt fysiske kort

Plastkort/ditt fysiske kort

• Kan brukes til varekjøp i butikker

• Kan brukes til kontaktløs betaling

• Kan brukes til kontantuttak

• Kan brukes til netthandel

• Har 3-års varighet

Blir kortet automatisk fornyet?

Kortet ditt blir automatisk fornyet måneden før det nåværende kortet ditt går ut.

Nytt navn på kortet?

Hvis du allerede har et kort, og ønsker å endre navn på dette kan du bestille nytt kort i appen.

Der vil du få opp navnet som nå er registrert i Folkeregisteret.  

Tilbyr dere kort med bilde?

Vi tilbyr kun kort uten bilde. Kortene våre tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, og dekker alle behov knyttet til våre tjenester.

Hva betyr utløpsdato?

Utløpsdato f.eks. 10/21 betyr at kortet er gyldig til og med (ut hele måneden) oktober 2021.

 

Jeg vil avslutte kredittkortet mitt - hva gjør jeg?

For å avslutte konto kan du sende en henvendelse til kredittkort@brabank.no. Før vi kan avslutte din konto må evt. utestående betales inn. Husk å løse inn opptjente poeng før du ber om å avslutte kort og konto. 

Hvem kan få kredittkort?

For å få kredittkort må du:


• Være over 20 år
• Ha inntekt over 200 000 kroner.

• Ikke ha betalingsanmerkning eller inkassogjeld.

• Ha en folkeregistrert adresse i Norge.

Priser og vilkår

Hva koster Monocard?

Kortet er gratis de første 6 månedene, deretter er det en månedsavgift på kr. 29. 

Hva koster det å ta ut penger?

Uttak i utlandet er gebyrfritt - i Norge koster uttak kr. 35 + 1% av uttaksbeløpet. 

Hvor lang er rentefri periode?

Vi tilbyr rentefri kreditt inntil 45 dager.

 

Renten løper fra forfallsdato på din faktura, dette gjelder både varekjøp og minibank uttak. 

Når forfaller faktura?

Fakturadato er 1. hver måned med forfall 15.

 

Eksempel: Det du bruker fra 1. mai til 31. mai blir fakturert 1.juni og skal betales 15. juni. 

Prisoversikt

Gebyrer 

• Månedsavgift: 29,-/mnd (0,- første 6 md.)
• 
Uttak utland: 0,- 
• Uttak Norge: 35,- + 1% av beløpet
• 
Fakturagebyr: 45,-  
• 
Påminnelsesgebyr: 70,- 
• Overtrekksgebyr: 125,- per overtrekk


Betingelser 

• Rentefri periode: Inntil 45 dager 
• Fakturadato er 1. hver måned med forfall 15. 
• Rente løper fra forfallsdato
• Uttak følger samme rentefrie periode som varekjøp
• Nominell/effektiv rente pr år: 20.90/29,98%
• Minstebeløp å betale pr. faktura: 3% av totalt skyldig beløp ( minimum kr 300,-) 
• Ved delbetaling
 vil det påløpe renter etter forfallsdato.

Månedsavgift 29,- 
Varekjøp 0,-
Uttak utland 0,-
Uttak Norge 35,- + 1% av uttaksbeløp
 Papirfaktura 45,-
eFaktura 0,-
Påminnelsesgebyr 70,-
Overtrekksgebyr 125,-
Rentefri periode 45 dager
Nominell rente 20.90%
Minstebeløp å betale pr faktura 3% (minst 300,-)
Valutapåslag 2%

 

 

 

Prisliste

Priser kredittkort

 

 • Kredittkort månedspris  29,-
 • Nominell rente  20,90 %
 • Effektiv rente*  29,98 %
 • Varekjøp i Norge og utland  0,-
 • Kontantuttak i utlandet  0,-
 • Kontantuttak i Norge  35,- + 1 % av uttaksbeløpet
 • Valutapåslag 2,00 %
 • Papirfakturagebyr **  45,-
 • Overtrekksgebyr *** 125,- 
 • eFaktura  0,-
 • Rentefrie dager: inntil 45 dager
 • Kredittgrense  inntil 100 000,-

 

* Effektiv rente ved utsatt betaling eks.: 15 000,- med 29,98 % eff. rente over 12 mnd. Totalt 17 225,-

 

** Første faktura er gratis. 

Vilkår kredittkort

Her finner du vilkår for kredittkort

Brukervilkår for app

Brukervilkår for app

 

Disse vilkårene gjelder for bruk av Appen Mono Pay som kan lastes ned fra App Store og Google Play. 

 

1. Bruk
Rettigheten til å installere og bruke denne Appen er personlig, for privat bruk, og skal ikke gis videre til andre. Appen er til bruk for innlogging og oversikt over din bruk av kredittkort, og skal utelukkende brukes til dette formålet. Kodene og passordene til Appen er strengt personlig og skal ikke deles med andre. Dette gjelder også i forhold til venner og familie.

Bruken av Appen er underlagt norsk rett og ethvert forhold som måtte oppstå mellom BRAbank og kunder reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

 

2. Rettigheter
BRAbank er eier av Appen og innehar alle rettigheter til innholdet og Appen. Bruksretten må ikke utøves på en måte som kan være i strid med Appens opphavsrett. Bruksrettighetene til Appen bortfaller umiddelbart ved brudd på avtalen. BRAbank forbeholder seg retten til å tilbakekalle enhver bruksrett til Appen. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte skal Appen avinstalleres og slettes fra samtlige enheter.

Ved å installere Appen samtykker du til å ikke kopiere Appen eller bruke den på annen måte enn for overnevnte formål. Du kan heller ikke endre eller dekompilere appen, innlemme den i et annet program utenfor sitt tiltenkte formål eller bruke Appen på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter.

 

3. Ansvarsbegrensning
BRAbank er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved Appen. Bruker av Appen har ansvar for å beskytte sin mobil eller nettbrett og melde fra til BRAbank umiddelbart hvis det oppdages uregelmessigheter.

 

4. Krav til enhet hvor appen installeres
Vi samler inn informasjon om operativsystem og telefonmodell for å kunne ivareta sikkerheten ved innlogging. Vi anbefaler ikke bruk av mobile enheter som er jailbreaked/rooted og tillater ikke bruk av appen på slike enheter. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved at sikkerhetsrestriksjoner i operativsystemet er fjernet. Du skal for øvrig følge Monobanks til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.

 

Hva er renten?

Nom, 20,90%, eff. 29,98%

Renten løper fra forfallsdato. 

Hva er minstebeløpet?

Minstebeløpet er 3,5% av totalt skyldig beløp - og minimum 300 kr.

 

Er det andre kostnader?

* Ved overtrekk belastes man 125 kr. Overtrekk er når du bruker mer enn kredittrammen du har innvilget.

 

* Første faktura er gratis, utover dette er det kr. 45 i papirfakturagebyr. Husk at du kan opprette eFaktura. 

 

* Ved ubetalt regning vil du få et påminnelsesgebyr på kr. 70. Dette blir lagt til din neste faktura. 

Faktura og innbetaling

Hvordan motta faktura?

Første faktura sendes i posten. Deretter har du mulighet til å opprette eFaktura i din nettbank. Du kan også se fakturaen i appen.

Hvordan opprette eFaktura?

Du oppretter eFakturaavtale i din nettbank. Søk etter BRAbank Kredittkort. 

Din eFakturareferanse er ditt KID-nummer (som du finner på faktura-fanen i appen).

 

eFaktura følger ditt personnummer og vil alltid dukke opp i alle dine nettbankforbindelser.

Kontonr. og KID for innbetaling

Kontonummer for innbetaling til din kredittkortkonto er: 6005.06.93751
KID-nummer finner du på din papirfaktura, eller under "Faktura" i appen

Ditt KID-nummer er fast, dvs. at det ikke varierer fra faktura til faktura.

Du kan når som helst gjøre innbetalinger til ditt kredittkort. 

 

Innbetaling til kredittkortkonto

Du kan foreta innbetalinger på kredittkortet ved å benytte kontonummer og KID-nummer som fremkommer i appen eller på din faktura.

Betalingsinformasjonen er lik hver måned. Det betyr at du kan gjennomføre innbetalinger på kortet ditt når du selv måtte ønske.

Når får jeg faktura?

Faktura blir alltid sendt ut i begynnelsen av måneden med forfall den 15.

Varsel ved mottak av faktura?

Dersom du oppretter eFaktura, kan du i nettbanken din huke av for at du ønsker e-postvarsling når ny eFaktura er sendt. Varslingen sendes fra banken din, og er ikke noe Monobank styrer. 

Må jeg betale totalt skyldig beløp?

Nei, du må betale minstebeløpet som er oppgitt på faktura. Men vi anbefaler at man alltid betaler totalt skyldig beløp. 

Hva skjer dersom jeg ikke betaler min faktura?

 

Dersom vi ikke mottar innbetaling vil du få tilsendt en betalingspåminnelse. 

 

Du blir belastet påminnelsesgebyr og det løper renter. Ved ubetalt betalingspåminnelse blir konto oversendt til inkasso.  

Jeg ønsker å innfri min kredittkortgjeld - hva gjør jeg?

Send e-post til kredittkort@brabank.no og oppgi hvilken dag du ønsker å innfri din kredittkortgjeld. Dersom du har reserverte beløp på konto, ber vi deg om å vente med å be om innfrielse før alle transaksjoner er bokførte. 

Kan jeg velge å bli fakturert kun for minstebeløpet?

Vi er pålagt å fakturere deg for totalt skyldig beløp. Men du kan selv endre beløp til minstebeløpet. Vi anbefaler likevel at man alltid betaler totalt skyldig beløp.  

Fakturaarkiv og årsoppgave

Under «Faktura» har du tilgang dine fakturaer og årsoppgaver.

Monobits

Hva er Monobits?

Monobits er bonuspoeng som du opptjener med Monocard. 1 Monobit tilsvarer 1 NOK.

 

Du får:

 • 1% opptjening på alle varekjøp i Norge
 • 1% opptjening på all netthandel
 • 1,5% på varekjøp og uttak i utlandet

 

Opptjeningsvilkårene gjelder både for plastkortet og digitalkortet. 

Hvordan opptjene Monobits?

Med Monocard opptjener du Monobits hver gang du handler etter følgende satser:

 

 • 1% opptjening på alle varekjøp i Norge
 • 1% opptjening på all netthandel
 • 1,5% på varekjøp og uttak i utlandet

 

Opptjeningsvilkårene gjelder både for plastkortet og digitalkortet. 

Hvordan bruke Monobits?

Monobits registreres vanligvis 2-3 dager etter at betalingen er gjennomført (når transaksjonen er bokført), og kan brukes med en gang de er registrert.

 

Du kan ta ut dine opptjente Monobits ved å trykke på  menyen øverst til venstre i appen, deretter Monobits, så Overfør beløp.  Monobitsene blir godskrevet innen 2 virkedager.

 

 

 

Når utløper Monobits?

Dine Monobits har 3 års varighet fra opptjeningstidspunktet, så du kan spare i inntil tre år før de må brukes.

Hva kan Monobits brukes til?

Monobits fungerer som en rabatt som du kan ta ut på din faktura. Da vil beløpet du skylder bli redusert med antall Monobits du velger å benytte. For eksempel, om du skylder 1000kr og velger å cashe inn 200 Monobits, vil ditt skyldige beløp på neste faktura bli redusert til 800kr.

 

Vi jobber kontinuerlig med å finne måter du kan benytte deg av Monobits på, og vi vil fortløpende oppdatere bruksområdene så snart dette er klart.

 

Merk at uttak av Monobits ikke blir regnet som en betaling av ditt minstebeløp, det reduserer kun totalt skyldig beløp. 

Begrensninger

Monobits har 3 års varighet fra opptjeningstidspunktet, og man kan tjene inntil 10.000 Monobits pr kalenderår.

 

Man får ikke opptjening på pengeoverføringer (Vipps etc.), og ved tilbakeføring av penger blir opprinnelig opptjening reversert.

Vilkår Monobits
Hvor finner jeg opptjente Monobits?

Du ser dine opptjente Monobits ved å trykke på menyen øverst til venstre i appen, deretter Monobits.

Vilkår Monobits

Vilkårene finner du under Vilkår nederst på vår nettside monobank.no.

Reiseforsikring

Er det reiseforsikring i kortet?

Ja, reiseforsikring er inkludert. Forsikringen gjelder når minst 50% av reisens totale transportkostnader er betalt med Monocard. Se vilkår for fullstendig oversikt over når forsikringen er gyldig. 

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder når minst 50% av reisens totale transportutgifter er betalt med Monocard. Se vilkår får fullstendig oversikt over når forsikringen er gyldig. 

Gjelder forsikringen kun meg?

Forsikringen gjelder for:

- kortinnehaver

- kortinnehavers familie

- inntil 3 andre medreisende.

For familie gjelder reiseforsikringen selv om kortinnehaver ikke er med på reisen.

 

Se vilkår for fullstendig oversikt over hvem som er forsikret. 

Hvor er forsikringsbevis og vilkår?

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår finner du her for Monocard og Widerøe-kortet.

Hva er Tryg Legehjelp?

Som innehaver av Monocard har du tilgang til Tryg Legehjelp. Det betyr at du, din ektefelle og dine barn har mulighet til å ringe og snakke med erfarne norske sykepleiere og leger 24 timer i døgnet, 365 dager i året, uansett om du er hjemme eller på ferie.

 

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.

Betaling med klokke

Hva er betaling med klokke?

 

Prinsippet for klokkebetaling er det samme som for kontaktløs betaling med kort, hvor du legger kortet mot terminalen for å betale.

For å ta i bruk klokkebetaling må du ha en kompatibel smartklokke fra Fitbit eller Garmin. Du registrerer kredittkortene dine gjennom klokkens tilhørende mobilapp. Deretter er du klar til å betale med klokken, kontaktløst og uten PIN-kode. 

Du kan registrere alle kort som er utstedt av BRAbank. 

Hvor kan jeg betale med klokken?

Klokkebetaling kan benyttes i alle kontaktløse kortterminaler. Se etter wi-fi symbolet på terminalen. De aller fleste utsalgssteder, bortsett fra dagligvarebutikker, tilbyr i dag kontaktløs betaling. Den eneste beløpsgrensen i forbindelse med klokkebetaling er disponibel saldo på kontoen din.

Transaksjonene vises som helt vanlige transaksjoner i appen din. 

Hvorfor betale med klokken?

Du slipper å ta med deg lommebok og mobiltelefon hver gang du skal ut døren. Er du ute på tur eller trening kan du la lommebok, mobil eller kort ligge igjen hjemme. Du betaler sikkert og enkelt med klokken.

Sikkerhet med klokkebetaling?

Det er helt trygt å benytte seg av klokkebetaling. For å kunne betale må klokken være festet på håndleddet ditt slik at den registrerer pulsen din. I tillegg må du alltid aktivere klokken ved å taste inn en 4-sifret personlige kode. 

Klokkebetaling baserer seg på sikker og avansert teknologi, som tillater betalinger uten å avsløre kortnummer eller kontonummer. Verken klokken eller brukerstedet vil kunne kopiere ditt kortnummer.

Kan jeg laste opp flere kort?

Ja, du kan laste opp flere kort til din smartklokke. Ved betaling velger du selv hvilket av kortene som skal benyttes. Du kan registrere både dine fysiske og digitale kort som er utstedt av BRAbank.

Hvilke klokker kan benyttes?

Du må ha en smartklokke som støtter Garmin Pay eller Fitbit Pay. I tillegg må telefonen din ha iOS versjon 9 eller Android versjon 4.4 - eller nyere versjoner.

 

Fitbit Pay er tilgjengelig for Fitbit Ionic og Fitbit Versa. 

 

Garmin Pay er kompatibel med ulike klokkemodeller. fēnix 5 Plus, fēnix 5S Plus, fēnix 5X Plus, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, vívoactive 3 og vívoactive 3 Music.

 

 

Fitbit Pay

Kom i gang! 

 

Følg disse enkle stegene for å komme i gang med klokkebetaling på din Fitbit. Finn frem smartklokken og telefonen din, aktiveringen er gjort på 1-2-3!

 1. Åpne Fitbit-appen på telefonen din. Pass på at du har klokken i nærheten.
 2. Trykk på bildet av klokken øverst i venstre hjørne.
 3. Trykk på "Fitbit Wallet".
 4. Lag PIN-kode.
 5. Registrer kortopplysningene dine i Fitbit-appen.
 6. Du er klar til å ta i bruk klokkebetaling!
Garmin Pay

Kom i gang!

 

Følg disse enkle stegene for å komme i gang med klokkebetaling på din Garmin aktivitetsklokke. Finn frem klokken og telefonen din, aktiveringen er gjort på 1-2-3!

 1. Åpne Garmin-appen på telefonen din
 2. Trykk på «More» nederst i høyre hjørne
 3. Trykk på «Garmin Devices», og velg din klokke
 4. Trykk på «Garmin Pay»
 5. Trykk på «Create your wallet»
 6. Lag PIN-kode
 7. Registrer bankkortet ditt
 8. Du er klar til å ta i bruk klokkebetaling!

 

 

 

Beløpsgrenser med klokkebetaling?

Beløpsgrensene for klokkebetaling er de samme som på kredittkortet ditt. 

Google Pay

Hva er Google Pay?

Google Pay er wallet-løsningen for deg som har telefon eller klokke med Android operativsystem. 

Med Google Pay kan du betale i både butikker, i apper og på internett. 

 

Komme i gang med Google Pay

Slik konfigurer du Google Pay-appen. 

 1. Telefonen din må kjøre Android 5.0 eller en nyere versjon (merk at vår egen kredittkortapp kun støtter 6.0 eller nyere) 
 2. Last ned Google Pay.
 3. Åpne Google Pay-appen, og følg veiledningen for konfigureringen.
  • Når du blir bedt om det, legger du til et kort.
  • Du kan bli bedt om å angi en skjermlås på Android-enheten din. Google Pay som betaling i butikker vil ikke fungere uten at skjermlåsinnstillingen er aktivert.  
  • For at du skal kunne foreta kjøp i butikker må enheten din ha NFC, og NFC må være slått på. Telefonen din må også ha HCE.
 4. Hvis du har en annen betalingsapp for på telefonen din: Gjør Google Pay til standard betalingsapp i Innstillinger-appen på telefonen.

 

Betale med Google Pay i butikk?

For å betale med Google Pay i butikk holder du telefonen din inntil terminalen. Transaksjoner med lave beløp vil kunne gå gjennom uten at du må låse opp telefonen din, for andre beløp vil du måtte låse opp telefonen din. Beløpsgrensen man kan betale uten å låse opp telefonen varierer fra land til land. 

Betale med Google Pay på nett?

Det er få butikker som tilbyr betaling med Google Pay på nett, men dersom du ser symbolet for Google Pay i nettbutikken du handler i, vil du kunne benytte Google Pay. Følg instruksene på siden. 

Er Google Pay trygt?

Mobilbetaling med Google Pay er helt trygt.  Når du registrerer dine kort i Google Pay appen genereres det et virtuelt kontonummer, et token,  og det er dette som benyttes når du bruker mobilen din til å betale i en butikk. Din reelle kortinformasjon vil ikke bli brukt i kjøpsprosessen.

Hvor kan du bruke Google Pay?

Du kan betale med Google Pay på alle steder som tilbyr kontaktløs betaling. Se etter wi-fi symbolet på terminalen. 

Hva skjer om jeg mister mobilen?

Android Device Manager (www.google.com/android/devicemanager) hjelper deg med å finne, låse og slette innhold på telefonen din. Du kan også ta kontakt med kundeservice. Det er ikke nødvendig å sperre det fysiske kortet ditt. 

Hvor betale med Google Pay?

Du kan betale med Google Pay i nettbutikker, apper og alle butikker og restauranter som tilbyr kontaktløs betaling. Se etter wi-fi symbolet på terminalen. 

Jeg får ikke lagt til kort?

Dersom du opplever problemer med å legge til et kort, kan du ta kontakt med kundeservice, tlf: 55 96 10 00.

Monobits/EB ved bruk av G Pay?

Ja, ved bruk av Google Pay så får du de samme fordelene som gjelder for bruk av det fysiske og digitale kortet. 

Koster det noe med Google Pay?

Nei, det er ingen gebyrer tilknyttet Google Play.

Øvre grense for betaling?

Nei, det er ingen beløpsgrense for betaling.

Får ikke betalt med Google Pay

Dersom du opplever å ikke få betalt med Google Pay etter at kort er registrert i app, kan du sjekke følgende:

 

 • Sørg for at Google Pay er valgt som standard betalingsapp på din telefon. Dette kan du endre under innstillinger. 
 • Sjekk at NFC er slått på.
 • Dersom du under innstillinger kan velge mellom HCE-lommebok eller SIM-lommebok, må du velge HCE. 
 • Du må aktivere skjermen før du betaler  ( trykk på skjerm eller sideknapp slik at den lyser). Høyere beløp krever også at du låser opp telefonen. 

 

Lollipop 5.0+, G Pay virker ikke

Vi har fått meldinger om at enkelte enheter kan ha problemer med Google Pay. Hvis du opplever det, må du kontakte produsenten av enheten.

Internettforbindelse ved betaling?

Nei, det gjør du ikke. Betalingen skjer via betalingsterminaler som støtter tradisjonelle kontaktløse kortbetalinger. Se etter symbolet for kontaktløse betalinger. 

Google Pay og kontaktløs betaling?

Google Pay følger samme prinsipp som vanlig kontaktløs betaling.  

Fjerne et kort fra Google Pay?

 

 1. Åpne Google Pay-appen Google Pay.
 2. Trykk på Betaling nederst.
 3. Trykk på et kort.
 4. For å slette kortet trykker du på de 3 prikkene øverst til høyre, velg deretter  Fjern en betalingsmåte 
Hvilke kort kan registreres?

Du kan registrere alle dine kort som er utstedt fra BRAbank, både fysiske og digitale kort. Det er også mulig å registrerer kort fra andre banker som har støtte for Google Pay. 

Kortet ble fjernet automatisk

Dersom du fjerner skjermlås vil du ikke kunne bruke Google Pay til å betale i butikker. Av sikkerhetsmessige årsaker fjernes alle kort du har registrert i Google Pay dersom skjermlås ikke aktiveres innen 5 minutter. Dersom du opplever dette må du registrere dine kort på nytt. 

Apple Pay

Hva er Apple Pay?

Apple Pay er en tjeneste fra Apple som gir deg muligheten til å betale enkelt i butikk, på nett og i app. Du må ha en godkjent iPhone eller Apple Watch med siste versjon av iOS, watchOS eller macOS. Apple Pay koster ingenting å bruke. 

Hvordan virker Apple Pay?

Når du betaler med Apple Pay lagres ikke kortnummeret ditt på enheten eller Apple sine servere. Kortnummeret deles heller aldri med brukerstedet. I stedet lages det et digitalt kortnummer (et token) som krypteres og lagres sikkert på enheten. Hver transaksjon må godkjennes med bruk av tokenet sammen med enhetens egne sikkerhetsmekanismer: Touch ID, Face ID eller sikkerhetskode. På Apple Watch holder det med dobbeltklikk på høyre side av klokken for å betale.

Hvordan sletter jeg Apple Pay?

Du kan ikke slette Apple Pay, men du kan slette muligheten for å betale med Apple Pay. Her har du flere muligheter:

 1. Du kan slette kortet ved å åpne Wallet og trykke på kortet. Velg informasjons-ikonet nede til høyre. Scroll helt ned på neste side og velg Fjern kort.
 2. Gå til Innstillinger på iCloud, velg enheten kortet er på, velg fjern kort.
Hvilken teknologi bruker Apple?

Apple Pay bruker NFC. Det er en kontaktløs teknologi som er innebygget i iPhone og Apple Watch.

Hvor kan jeg bruke Apple Pay?

Du kan bruke Apple Pay på alle betalingsterminaler som godtar kontaktløs betaling både i Norge og i utlandet. Du kan også betale på nettbutikker og i apper som tilbyr betaling med Apple Pay. Se etter symbolet for kontaktløs betaling eller Apple Pay.  

Hva koster det å bruke Apple Pay?

Det koster ikke noe å bruke kort utstedt av BRAbank med Apple Pay. 

Er det sikkert å bruke Apple Pay?

Når du betaler med Apple Pay lagres ikke kortnummeret ditt på enheten eller Apple sine servere. Kortnummeret deles heller aldri med brukerstedet. I stedet lages det et digitalt kortnummer (et token) som krypteres og lagres sikkert på enheten. Hver transaksjon må godkjennes med bruk av tokenet sammen med enhetens egne sikkerhetsmekanismer: Touch ID, Face ID eller sikkerhetskode.

Betale med Apple Pay i utlandet?

Ja, du kan bruke Apple Pay i alle land og ved alle brukersteder som støtter kontaktløs betaling med Visakort.

Apple Pay med Android-telefon?

Nei, det virker kun på Apple-enheter. Men vi tilbyr også Google Pay som fungerer på android-enheter. 

Hva trenger du for Apple Pay?

For å bruke Apple Pay må du ha en godkjent iPhone, Apple Watch, iPad eller Mac. iPhone må være iPhone 6 eller nyere, og du må ha nyeste versjonen av iOS. 

Her er en liste over hvilke enheter som støttes: https://support.apple.com/no-no/HT208531 

Du må også ha en Apple ID som er innlogget på iCloud og et kort fra Monobank. Hvis du vil betale med Apple Pay på flere enheter, må du legge til kortet på hver enkelt enhet.

Endre standardkort for betaling?

Du har to alternativer:

 1. Gå til Innstillinger og Wallet og Apple Pay. Under standardvalg for betaling for betaling kan du endre standardkort.
 2. Åpne Wallet, trykk og hold på kortet du vil ha som standardkort. Dra kortet til det ligger først. 
Beløpsgrenser med Apple Pay?

Det er ingen beløpsgrense med Apple Pay, annet enn det som allerede gjelder for kortet ditt.  All bruk av Apple Pay må godkjennes med Touch ID, Face ID eller sikkerhetskode.

Gebyr på bruk av Apple Pay?

Nei, det er gebyrfritt.

Hvordan betale i butikken?

Med iPhone

 • Se etter symbolet for kontaktløs betaling.
 • Dobbeltklikk på sideknappen.
 • Se på skjermen/bruk fingerID
 • Hold iPhone X inntil betalingsterminalen.

Har du iPhone 6, 7 eller 8? Bruk Touch ID. 

Med Apple Watch

 • Se etter symbolet for kontaktløs betaling.
 • Dobbeltklikk på sideknappen.
 • Hold Apple Watch inntil betalingsterminalen.
Hvem kontakte ved problemer?

For spørsmål om betalinger og hvordan du legger til et kort i Apple Pay, kan du kontakte oss. 

Har du spørsmål om Apple sin programvare eller hardware, kan du ta kontakt med Apple i butikkene deres eller på kundeservice.

Når kan du betale med Apple Pay?

Se etter symbolet for Apple Pay eller kontaktløs betaling på betalingsterminalen.

Betale med Apple Pay i apper/nett?
 • Se ette symbolet for Apple Pay.
 • Velg Apple Pay som betalingsmåte.
 • Bruk Face ID, Touch ID eller sikkerhetskode for å gjennomføre kjøpet.
Mobilnett ved betaling i butikk?

Nei, Apple Pay fungerer på kontaktløse kortterminaler selv om du ikke har dekning på telefonen. Se etter symbolet for Apple Pay eller kontaktløs betaling.

Butikken tar ikke Apple Pay?

Terminalen i butikken må støtte kontaktløs betaling og de må ha funksjonen slått på. Innen 2020 må alle butikker ha tatt i bruk løsningen, og da skal du kunne betale med Apple Pay i alle butikker.

Klarer ikke å legge til kortet

Sjekk at du oppfyller alle krav til tjenesten:

 • Du har iPhone 6 eller nyere.
 • Du har et aktivt kredittkort
 • Du har siste versjon av iOS. Det sjekker du under Innstillinger og Generelt på enheten din.
 • Regionen på enheten din står på Norge. Det sjekker du under Innstillinger, Generelt, og Språk og region.
Fått frastjålet Apple-enheten?

Du har flere muligheter:

 1. Hvis du har slått på Finn iPhone  på enheten, kan du suspendere Apple Pay ved å sette enheten i Mistet-modus. Hvis du finner enheten din igjen, kan du aktivere Apple Pay på nytt. Når du setter enheten i Mistet-modus fjernes muligheten til å betale med Apple Pay.
 2. Du kan gå til Apple ID-kontosiden din for å fjerne muligheten til å utføre betalinger med kort som er registrert på enheten din. 
 3. Du kan også ringe oss for å sperre det digitale kortnummeret fra Apple Pay. 

Hvis det er kortet ditt som er mistet eller stjålet må du ringe oss for å sperre kortet.

Hvor mange kort kan jeg lagre?

Du kan lagre 8 betalingskort på enheten din. For iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 plus og Apple Watch 3 kan du lagre 12 kort. Andre kort som billetter, boardingkort eller rabattkuponger regnes ikke i med her. 

Samme kort kan legges inn på ulike enheter.

To varslinger ved betaling?

Dersom du får to varslinger når du betaler med Apple Pay, er det fordi du har slått på varslinger både for vår app og Apple sin Wallet. For å unngå å få to varslinger kan du enkelt slå av varslinger for enten Wallet eller vår app, dette gjør du under innstillinger på din telefon. 

Hvilket kort kan jeg bruke?

Du kan kun bruke det svarte ( plastkortet ) til Apple Pay.

Kan jeg bruke det digitale kortet?

Nei, du kan dessverre ikke bruke det digitale kortet til Apple Pay. Det er kun det svarte ( plastkortet ) som kan registreres i Apple Wallet.

Tryg Legehjelp

Hva er Tryg Legehjelp?

Som en trygghet for våre kredittkort-kunder tilbys det tilgang til Tryg Legehjelp. Her gir erfarne leger og sykepleiere svar på helsespørsmål 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Denne tjenesten er alltid tilgjengelig for innehavere av Monocard eller Widerøe Visa, uansett om du er på reise eller hjemme.

Samtaler med Tryg Legehjelp er konfidensielle. Tryg eller BRAbank har ikke innsyn i hvem som kontakter Tryg Legehjelp, eller hvilke opplysninger som gis.

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.

 

 

Hva kan Legehjelp hjelpe med?

Eksempler på vanlige henvendelser: Barnesykdommer, eksem, feber, forkjølelse, forstoppelse, halsbrann, hodepine, illebefinnende og oppkast, influensa, insektbitt, munnsår, søvnproblemer, urinveisinfeksjon, utslett, vondt i halsen, øyebetennelse, erektil dysfunksjon og tidlig utløsning, fordøyelsesproblemer, høysnue og allergier, hudsykdommer, mental helse, søvnløshet, prevensjon, ryggsmerter, muskel -og skjelettskader.

Trenger du resept eller henvisning til spesialist, så hjelper vi deg med det (med unntak av vanedannende medisiner/A- og B-preparater).

Ikke alt kan løses over telefon og internett. I tilfeller der vi mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil vi anbefale deg å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.