Klager

Er du misfornøyd med noe ønsker vi gjerne at du forteller oss det, slik at vi kan gjøre vårt beste for å rette opp i situasjonen.

Kontakt først vårt kundesenter på telefon, og vi vil forsøke å løse saken så raskt som mulig.

Dersom du etter samtale med oss velger å sende inn skriftlig klage, kan den sendes til kundeservice@leabank.no eller Lea bank ASA, Holbergsgate 21, 0166 Oslo.

Skriftlig klage må inneholde:

Du vil få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt. Du vil få informasjon om forventet behandlingstid og vi har som mål å besvare alle klager så raskt som mulig. Når vi behandler klagen vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig vurdering. Alle klager besvares skriftlig, og avgjørelser/utfallet av klagen vil bli begrunnet.

Dersom du ikke er tilfreds med utfallet av klagebehandlingen, kan du klage saken videre til Finansklagenemda.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Vi ønsker fornøyde kunder, og vil bruke det vi lærer av klagebehandling til å gjøre banken enda bedre for kundene.

Prosess i forbindelse med BankID svindel

Har du blitt utsatt for BankID-svindel?

Da ber vi deg gjøre følende