Om tredjepartsgrensesnitt

Tredjepartsgrensesnitt

For mer informasjon og søknad om oppkobling til våre 3. parts grensesnitt for autoriserte AISP og PISP, besøk denne linken: https://www.sdcinfo.dk/tpp/

For ytterligere spørsmål kan du kontakte CSO, Lars Petter Ulveseth e-post