Det er dessverre begrenset tilgang på BankID for tiden. Stabiliteten er høyest på BankID på mobil. Hvis du opplever at du ikke får logget inn, så forsøk igjen. Kontakt vårt kundesenter dersom du trenger informasjon om innlogging.

Brukervilkår for app

Disse vilkårene gjelder for bruk av av appene Mono Pay og Widerøe-kortet som kan lastes ned fra App Store og Google Play. 

1. Bruk
Rettigheten til å installere og bruke denne Appen er personlig, for privat bruk, og skal ikke gis videre til andre. Appen er til bruk for innlogging og oversikt over din bruk av kredittkort, og skal utelukkende brukes til dette formålet. Kodene og passordene til Appen er strengt personlig og skal ikke deles med andre. Dette gjelder også i forhold til venner og familie.

Bruken av Appen er underlagt norsk rett og ethvert forhold som måtte oppstå mellom BRAbank og kunder reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

2. Rettigheter
BRAbank er eier av Appen og innehar alle rettigheter til innholdet og Appen. Bruksretten må ikke utøves på en måte som kan være i strid med Appens opphavsrett. Bruksrettighetene til Appen bortfaller umiddelbart ved brudd på avtalen. BRAbank forbeholder seg retten til å tilbakekalle enhver bruksrett til Appen. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte skal Appen avinstalleres og slettes fra samtlige enheter.

Ved å installere Appen samtykker du til å ikke kopiere Appen eller bruke den på annen måte enn for overnevnte formål. Du kan heller ikke endre eller dekompilere appen, innlemme den i et annet program utenfor sitt tiltenkte formål eller bruke Appen på ulovlig vis eller med ulovlige hensikter.

3. Ansvarsbegrensning
BRAbank er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av feil eller mangler ved Appen. Bruker av Appen har ansvar for å beskytte sin mobil eller nettbrett og melde fra til BRAbank umiddelbart hvis det oppdages uregelmessigheter.

4. Krav til enhet hvor appen installeres
Vi samler inn informasjon om operativsystem og telefonmodell for å kunne ivareta sikkerheten ved innlogging. Vi anbefaler ikke bruk av mobile enheter som er jailbreaked/rooted og tillater ikke bruk av appen på slike enheter. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko ved at sikkerhetsrestriksjoner i operativsystemet er fjernet. Du skal for øvrig følge BRAbanks til enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.