Funding

Bonds

ISIN NO0011108953 - BRAbank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2021 med innløsningsrett for utsteder

ISIN NO0011108276 - BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2021/2031 med innløsningsrett for utsteder

 

ISIN NO0010811011 FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027

ISIN NO0010811003 Easybank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2017

ISIN NO0010877863 FRN BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2020/2030

ISIN NO0010804784 Monobank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2017

ISIN NO0010804792 FRN Monobank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027