Det er dessverre begrenset tilgang på BankID for tiden. Stabiliteten er høyest på BankID på mobil. Hvis du opplever at du ikke får logget inn, så forsøk igjen. Kontakt vårt kundesenter dersom du trenger informasjon om innlogging.

Funding

Bonds

ISIN NO0011108953 - BRAbank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2021 med innløsningsrett for utsteder

ISIN NO0011108276 - BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2021/2031 med innløsningsrett for utsteder

 

ISIN NO0010811011 FRN Easybank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027

ISIN NO0010811003 Easybank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2017

ISIN NO0010877863 FRN BRAbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2020/2030

ISIN NO0010804784 Monobank ASA evigvarende fondsobligasjoner 2017

ISIN NO0010804792 FRN Monobank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027