Det er dessverre begrenset tilgang på BankID for tiden. Stabiliteten er høyest på BankID på mobil. Hvis du opplever at du ikke får logget inn, så forsøk igjen. Kontakt vårt kundesenter dersom du trenger informasjon om innlogging.

Klager

Er du misfornøyd med noe ønsker vi gjerne at du forteller oss det, slik at vi kan gjøre vårt beste for å rette opp i situasjonen.

Kontakt først vårt kundesenter på telefon, og vi vil forsøke å løse saken så raskt som mulig.

Dersom du etter samtale med oss velger å sende inn skriftlig klage, kan den sendes til klage@brabank.no eller BRAbank ASA, Holbergsgate 21, 0166 Oslo.

Skriftlig klage må inneholde:

Du vil få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt. Du vil få informasjon om forventet behandlingstid og vi har som mål å besvare alle klager så raskt som mulig. Når vi behandler klagen vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig vurdering. Alle klager besvares skriftlig, og avgjørelser/utfallet av klagen vil bli begrunnet.

Dersom du ikke er tilfreds med utfallet av klagebehandlingen, kan du klage saken videre til Finansklagenemda.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Vi ønsker fornøyde kunder, og vil bruke det vi lærer av klagebehandling til å gjøre banken enda bedre for kundene.

Prosess i forbindelse med BankID svindel

Har du blitt utsatt for BankID-svindel?

Da ber vi deg gjøre følende