Miljø

For oss i BRAbank er det viktig å være en Miljøfyrtårnbedrift. Vi har et fokus på miljø og samfunnsansvar som vi er stolte av internt. Gjennom en miljøsertifisering er vi med på å skape ringvirkninger utenfor egen virksomhet ved at vi får ekstra sterkt fokus på miljø og etikk ved innkjøp av varer og tjenester.

Hvorfor Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere og forbedre sin miljøinnsats. Det er et godt verktøy for oss til å holde fokus på miljøet intern og eksternt.

Gjennom å bli miljøsertifisert går vi gjennom alt fra innkjøpsrutiner, gjenvinning av avfall, flyreiser, arbeidsmiljø med mer.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn.

Hva betyr det for deg som kunde?
For deg betyr det at vi skal garantere at du bruker en bank hvor strenge miljøkriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk er oppfylt. Du vil også årlig kunne lese vår klima- og miljørapport og vurdere oss opp mot andre tilsvarende banker.

 

 

Image

Høsten 2019 har vi sertifisert oss som Miljøfyrtårnbedrift. Link til sertifikat.

På bildet er konsulent Inki Brown fra Emisoft sammen med bankens miljøgruppe.