Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, bilde, fingeravtrykk mm.

Vi har fokus på ditt personvern og vil i personvernerklæringen vår fortelle hvordan Lea bank samler inn, bruker og sikrer dine personopplysninger. Videre vil du også se hvilke rettigheter du har. «Du» er kunde eller potensiell kunde. 

Les mer om dette her!